Kontakti podrške mentalnom zdravlju mladih – Srbija

Konsultacije za lezbejke (KzL)

Osnovane: 2012

Opis:

 1. Ciljna grupa: Žene (18+) drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne. KzL su, od svog osnivanja, posebno posvećene podršci ženama koje vole žene i u isto vreme su višestruko diskriminisane (lezbejke sa invaliditetom, lezbejke koje su Romkinje, lezbejke koje nemaju redovna primanja, koje pripadaju nekoj nacionalnoj manjini, itd.).
 2. Pristupačnost: Konsultacije za lezbejke pružaju svoje usluge putem telefona i mejla.
 3. Ciljevi: Pružanje emotivne podrške
 4. Teritorija implementacije: Nacionalni i regionalni nivo (Srbija i zemlje bivše Jugoslavije)
 5. Pružaoci usluga mentalnog zdravlja: Edukovane vršnjačke savetnice (lezbejke), psihološkinje
 6. Održivost: Trenutno se odvija.

Telefon: +381 63 8785244

Imejl: sos.lezz@gmail.com 

Adresa: /

Vebsajt: https://konsultacijezalezbejke.blogspot.com/

Srce Centar za emotivnu podršku i prevenciju suicida

Osnovan: 1991.

Opis:

  1. Ciljna grupa: sve osobe koje se nalaze u emocionalnoj krizi i potrebna im je podrška. Postoje ograničenja u pogledu uzrasta, pola, roda ili bilo koje druge karakteristike.
  2. Pristupačnost: telefonski (svakog dana od 14h do 23h), onlajn komunikacija: mejl i čet. Vebsajt i mobilna aplikacija sa edukativnim sadržajem. Prisustvo na društvenim mrežama, radi informisanja o radu i edukativnim radionicama.
  3. Ciljevi: Pružanje emotivne podrške i prevencija suicida.
  4. Teritorija implementacije: Nacionalni nivo, ali takođe rade sa korisnicima/ama koji govore srpski ili neki od eks-Yu jezika.
  5. Pružaoci usluga mentalnog zdravlja: Volonteri/ke različitih profesija, nakon što završe odgovarajuću edukaciju za volontere/ke Srca.
  6. Održivost: trenutno pruža usluge.

Telefon: 021/6623 393

Besplatna linija: 0800-300-303

Aplikacija (dostupna na GooglePlay): Centar Srce

Mejl: vanja@centarsrce.org

Adresa: /

Vebsajt: https://www.centarsrce.org/

Sazvežđe podrške

Osnovano: 2020.

Opis:

  1. Ciljna grupa: Sazvežđe čine različite organizacije civilnog društva i institucije koje rade sa mladima (uzrasta od 15 do 30 godina), i uključuje ranjive grupe mladih – LGBTI+ populaciju, mlade prestupnike/ce, mlade koji žive sa HIV virusom/sidom i pripadnike MSM populacije, mlade u krizi i riziku od suicida, žrtve trgovine ljudima, žrtve saobraćajnih nezgoda, mlade žene sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja, mlade sa iskustvom psihijatrijske hospitalizacije, mlade sa problemima u psihosocijalnom funkcionisanju, itd. 
  2. Pristupačnost: Organizacije usluge realizuju (individualno ili grupno) uživo, putem telefona, četa i onlajn platformi. Svako udruženje u okviru Sazvežđa ima različite mogućnosti za pristupanje uslugama.
  3. Ciljevi: Udruženja koja čine Sazvežđe pružaju usluge savetovanja, terapije, pravnog savetovanja i edukacije.
  4. Teritorija implementacije: Na lokalnom nivou (Novi Sad), ali udruženja koja nude onlajn i telefonsku podršku mogu biti dosegnuta i na nacionalnom nivou.
  5. Pružaoci usluga mentalnog zdravlja: Unutar Sazvežđa, usluge podrške pružaju psiholozi/škinje, psihoterapeut/kinje, pedagozi/škinje, pravnici/e i osobe drugih profila koje završe potrebne dodatne edukacije od strane organizacija članica.
  6. Održivost: trenutno radi.

Mejl: sazvezdjepodrske@opens.rs

Adresa: Bulevar despota Stefana 5, Novi Sad, Serbia

Vebsajt: https://opens.rs/sazvezdje-podrske/

Svet reči

Osnovani: 2008.

Opis:

  1. Ciljna grupa: Mladi, uzrasta 15 – 19 godina.
  2. Pristupačnost: Nudi psihološko savetovanje, TEEN telefon, psihološke radionice, radionice debate između roditelja i adolescenata.
  3. Ciljevi: Da ponudi savetovanje, edukaciju, vršnjačku edukaciju i adolescentsku vršnjačku podršku.
  4. Teritorija implementacije: Lokalni nivo (Velika Plana, Serbia).
  5. Pružaoci usluga mentalnog zdravlja: psiholozi/škinje, socijalni radnici/e, edukatori/ke, vršnjački savetnici/e.
  6. Održivost: trenutno radi.

Mejl: svetreci@gmail.com

Adresa: Jovana Dučića 5, Velika Plana, Serbia

Vebsajt: https://svetreci.org.rs

Vebsajt ,,Sve je ok’’

Osnovani: 2020.

Opis:

  1. Ciljna grupa: Mladi (uzrasta 15 do 30 godina), roditelji, edukatori/ke koji rade sa mladima.
  2. Pristupačnost: Vebsajt pruža informativan, edukativni i interaktivni sadržaj, i predstavlja kontakt tačku (navodi brojeve telefona) NADEL-a (Nacionalne dečije linije), Centra Srce i Klinike za psihijatrijske bolesti ,,Dr Laza Lazarević’’. Mladi takođe mogu kontaktirati NADEL putem čet opcije na sajtu.
  3. Ciljevi: Da informiše, edukuje, podigne svest, promoviše mentalno zdravlje i pruži podršku.
  4. Teritorija implementacije: Nacionalni nivo.
  5. Pružaoci usluga mentalnog zdravlja: U razvoju sajta i materijala učestvuju eksperti/kinje za mentalno zdravlje i vršnjački savetnici/e (mladi).
  6. Održivost: trenutno radi.